FTK

Përshkrim

Panel joint screw to attach the outer panel joint, CPJO, to the inner, CPJI.

4 FTK is used with 1 CPJO and 2 CPJI.

Fits with bits Torx T20W.

Packaging size 100 pieces, 500 pieces, or 1000 pieces.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim