H-Wall 8

Përshkrim

Panel senduiç mural

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Trashesia​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
t (mm):​
70
100​
120​
s (mm):​
50​
80​
100​
Llamarina e jashtme (mm)​
0,63
Llamarina e brendshme (mm)​
0,50​
 
Izolimi:
Trashesia t (mm): ​
70​
100​
120​
PUR-B2, PIR​
Koeficienti- U (W/m²K)* ​
0.40​
0.27
0.3822​
Lesh mineral> 100 kg/m²​
Koeficienti- U (W/m²K)  ​
-​
-​
0.38​
trashesia e izolimit. s (mm):​
50​
80​
100​
 
Çertifikatat:
DIBt-Zulassung Z - 10.4 - 169 + 237​
LPCB-LPS 1181/VKF-BKZ 5.1 - 5.3​
* Duke u bazuar ne izolimin PUR-B2