HU

Përshkrim

For air exit above roof.

Provided with a female connection which fits outside a ventilation duct.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim