HYLSA

Përshkrim

Magnetic socket

Magnetic socket, hexagon, 1/4" – for sheet metal screw.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim