ILFSS

Previous Next

Foto 1/4

Përshkrim

Take-off without radius. With female end – fits outside a Safe fitting.

The product is CE marked according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system - single compartment (see declaration of performance).

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim