ILVUSS45°

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

As standard the angle is 45°. Different angle available to order.

The product is CE marked according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system - single compartment (see declaration of performance).

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim