K11

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Mbajtës i ullukut horizontal me pjerrtësi 27°

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​Dim:

​100,

​125

​dhe  150

Sipas SS-EN 1462 Klasa A-H