KBO

Përshkrim

Lakues i mbajtësve

Vegël për lakimin e mbajtësve të ullukut horizontal, për tu montuar me pjerrtësi. 

 

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​Nuk ka informacion