KTTE

Përshkrim

 Element i mbajtësit të borës për llamarinë tjegull

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim