KTTR1

Përshkrim

 Mbajtës i borës me një gyp, për tjegulla klasike

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim