KTTR2

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

 Mbajtës i borës me dy gypa, për tjegulla klasike

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim