LVP 20

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Profil muresh

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Trashesia nominale mm:​
0,40​
Pika e kufirit fty  mm²:​
250​
Pesha kg/m: 3.9 Thickness, nominal mm:​
0,50​
Pika e kufirit fty mm²:​
250​
Pesha kg/m: 4.8 Thickness, nominal mm:​
0,60​
Pika e kufirit fty mm²:​
250​
Pesha  kg/m: 5.8 Thickness, nominal mm:​
0,70​
Pika e kufirit fty mm²:​
350​
Pesha kg/m:​
6,8