LVP 45 DN

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Profil muresh

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Thickness, nominal mm:​
0,50​
Yield point fty  mm²:​
250​
Mass kg/m: 4.8 Thickness, nominal mm:​
0,60​
Yield point fty mm²:​
250​
Mass kg/m: 5.8 Thickness, nominal mm:​
0,70​
Yield point fty mm²:​
350​
Mass kg/m:​
6,8