MK

Përshkrim

MK

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

MK BRICKLAYING TIE​
Tip: MK90          
Trashesia mm: 3.00
Lartesia mm: 90
Pesha kg/1000 pcs: 15​
Tip: MK120          
Trashesia mm: 3.00
Lartesia mm: 120
Pesha kg/1000 pcs: 18​
Tip: MK150          
Trashesia mm: 3.00
Lartesia mm: 150
Pesha kg/1000 pcs: 21​
Vlera maksimale per dimensionim per nje lidhje 0,5kN, ne klasin e sigurise 1. Lidhja duhet te jete se paku 400 mm ne mur. Jo me shume se nje lidhje ne mes te dy  shtyllave, max 600 mm.