NPUIN

Përshkrim

The NPUIN is double-jacketed and used when connecting
insulated ducts.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten