OSB 60

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

The threaded rod is according to the standard DIN 976-1.

That means that the thread angle is 60°.

Property class: 4.8

Surface finish: Electro zinc plated

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim