ÖSKR

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Mbrojtës i derdhjes 

Vendoset në ullukun horizontal për të pamundësuar derdhjen e ujit të reshjeve.

 

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​Nuk ka informacion.