R

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Ulluk horizontal

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

 
Dim:
​100
​D mm:
​107
​D mm:
​17
Sipërfaqja* mm²:​
4500​
Sipërfaqja* mm²:​
4100​

*Prerja
** (tehu i përparëm 6 mm, te ulluku 190, 11 mm)
 
Dim:
​125
​D mm:
​123
​D mm:
​17
Sipërfaqja* mm²:​
5 900​
Sipërfaqja* mm²:​
5 500

*Prerja
**(tehu i përparëm 6 mm, te ulluku 190, 11 mm)
 
Dim:
​150
​D mm:
​155
​D mm:
​17
Sipërfaqja* mm²:​
9 400​
Sipërfaqja* mm²:​
8 900

*Prerja
**(tehu i përparëm 6 mm, te ulluku 190, 11 mm)
 
Dim:
​190
​D mm:
​192
​D mm:
​22
Sipërfaqja* mm²:​
17 300​
Sipërfaqja* mm²:​
16 200

*Prerja
**
(tehu i përparëm 6 mm, te ulluku 190, 11 mm)