RD

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Govatë- lug , me foli mbrojtëse, për të mundësuar prerjen e zakonshme të tjegullave 

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​​ ​

Gjatësitë janë të dhëna në çmimore. ​ ​ ​ ​