RK

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Hot dip galvanized duct holder with foot.

The ring is joined with two M8 bolts and nuts.

The leg is joined with a M8 bolt and nut.

The foot has four 10×17 mm fastening holes.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim