RLUSS

Përshkrim

Long, tangential, hand made reducer with approx. 35° angle.

The product is CE marked according to EN 12101-7 to be used in a circular smoke control system; single compartment see declaration of performance.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim