SKG

Përshkrim

Low-built sliding damper for regulating the air volume in plenum box PGWU. It is attached on to the grille B 3020 with the two accompanied fastening clips.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim