SOK (outgoing product)

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Hinkë.

 

E ndërruar me hinkën OMV.

 

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

 

Dim D/d:  100/75
A mm:  156
H mm:  56
Dim D/d:  100/87
A mm:  156
H mm:   48
Dim D/d:  125/75
A mm:  174
H mm:   67
Dim D/d:  125/87
A mm:  174
H mm:   59
Dim D/d:  125/100
A mm:  174
H mm:   50
Dim D/d:  150/87
A mm:  212
H mm:   82
Dim D/d:  150/100
A mm:  212
H mm:   73
Dim D/d:  150/111
A mm:  212
H mm:   66
Dim D/d:  150/120
A mm:  212
H mm:   60
Dim D/d:  190/100
A mm:  180
H mm:   62
Dim D/d: 190/120
A mm:  206
H mm:   62

 

 

Dim 190 dhe varianti i bakrit janë pa mbërthecka..