SRC

Përshkrim

Duct hole cover

Material: Plastic

Colour: white

A plastic ring to provide a neat finish to a hole where ducts pass through a wall.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim