SRFV

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Single-layer duct wall

Can also be used where a flexible duct of aluminium is not sufficient to meet fire regulations. Ø 80 and 100 mm are usually used in this field of application.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim