SRIPN

Përshkrim

The duct is double-jacketed and insulated with mineral wool.
Internal duct is perforated and has an attenuating effect.

Perforation: 3 mm holes
Triangulation: 5 mm
Open: 32,6%

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten