STAG

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Përforcues.

Përdoret për përforcim të ullukëve horizontal nga sipër, p.sh. aty ku mund të ketë sasi të mëdha të borës.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Nuk ka informacion