STIFT

Përshkrim

Ngjyrë korrektuese.

Përdoret për riparimin e grrithave të vogla dhe teheve të prera me brushë.

 

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​Nuk ka informacion.