TB

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Kur nuk mund të hiqen mbajtëset e vjetra mund të mbështillen me këte mbështjellës.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

​Dim:

​100,

​125

​dhe 150