TBA

Përshkrim

 Shirit me ngjitës, përdoret te palimet e llamarinës horizontalisht dhe vertikalisht.

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim