TCPUSS

Përshkrim

Centric T-piece with hand made T-piece TSTCU.

The product is CE marked according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system - single compartment (see declaration of performance).

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim