TCPUSS

Përshkrim

T-piece built with PSU saddle or a fully pressed top section.

The product is CE marked according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system - single compartment (see declaration of performance).

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim