TSTCUSS

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Hand made centric T-piece.

The product is CE marked according to EN 12101-7 and used in a circular smoke control system - single compartment (see declaration of performance).

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim