U51 U52 U55

Përshkrim

Steel screw with sharp tip

For assembling of ventilation ducts and thin sheets.

For applications where high airtightness are required.

Head: Hexagon ¼" + Robertson R2.

Surface finish: electro zink plated.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim