UB

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Pikore e dritares, del jashtë fasadës për 40mm.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Dim​ ​ ​ ​ ​ ​
B, mm:​
60,
​ 80,
100,
​120
​ and 150
​ ​ ​ ​ ​ ​
Gjatësia:2 m​ ​ ​ ​ ​ ​
50 µm  HBPE (TC50) 0.6 mm​ ​ ​ ​ ​ ​
25 µm  Polyester 0.5 mm ​ ​ ​ ​ ​