UV25

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

For suspension of circular ducting. For insulated duct it is recommended that the suspension ring is mounted inside the insulation.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim