VAN2V

Përshkrim

The “VANTAGE”-shutters are used for the smoke evacuation in residential buildings in order to facilitate a safe evacuation of people.

Standard

  • centre support
  • locking mechanism
  • connection box
  • blocking
  • 2 shutters [2V]
  • hinge
  • front frame
  • gaz springs (type ceiling)

Options

  • begin of range switch
  • end of range switch

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim