VHL

Përshkrim

Circular lamella hood for air intake and outlet.

The hood is as standard delivered in galvanized finish, but is also available with black powder coating or in acid-proof stainless material.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim