WRC

Përshkrim

Wire rope cutter

A purpose-made tool for cutting wire rope.

Suitable for use on the Gripple ranges sizes 2–3.

Hardened jaws for durability.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim