WRT

Përshkrim

Wire rope twister

For securing wires tails, and make a tidy finish.
Suitable for use with sizes no. 2 and 3.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim