XVU45°

Përshkrim

As standard is Ød3=Ød4 and the angle 45°.
Different dimensions and angle available to order.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri