DRSNR

Përshkrim

For suspension of circular ducting.

With vibration-damping internal rubber lining. Combined connection nut M8/M10 and slotted quick closure for Ø 63–400. Connection nut M10 for Ø 450–1250.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim