UVH30

Përshkrim

For suspension of circular ducting. For insulated duct it is recommended that the suspension ring is mounted inside the insulation.

N.B. Is sold in pairs.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim