ÄA

Përshkrim

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Tip: ÄA100          
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 100            
Lartesia/gjeresia mm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 55
 
Tip: ÄA120         
Ttrashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 120            
Lartesiat/gjeresia mm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 65
 
Tip: ÄA145          
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 145            
Lartesia/gjeresiamm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 79
 
Tip: ÄA150          
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 150            
Lartesia/gjeresiamm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 82
 
Tip: ÄA170          
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 170            
Lartesia/gjeresia mm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 98
 
Tip: ÄA195         
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 195            
Lartesia/gjeresia mm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 106
 
Tip: ÄA200         
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 200            
Lartesia/gjeresia mm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 109
 
Tip: ÄA220         
Trashesia mm: 0.70
Gjeresia mm: 220            
Lartesia/gjeresia mm: 15/48.5
Pesha kg/100 pcs: 112
 
I shperndan forcat normale dhe e rrite kapacitetin e mbeshtetjes ne fund.​