BKFU 90°

Përshkrim

Segmented and lockseamed bend with short installation length.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri