BKU90°

Përshkrim

Pressed and seam welded bend with short installation length.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten