BSFTR 30°

Përshkrim

Segmented and swaged bend.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri