BSTR 30°

Përshkrim

Pressed and seam welded bend.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri