BSU 90°

Përshkrim

Pressed and seam welded bend.

Dokumentet që i përshtaten

1 Softueri