BU 90°

Përshkrim

Pressed and seam welded bend.

1 Softueri

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten